Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Stappenplan aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

Stappenplan aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft een Stappenplan gemaakt voor de aanpak van overgewicht en obesitas. Dit plan laat zien welke oorzaken en factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van overgewicht en obesitas en omvat meer dan leefstijl. Het stappenplan is bedoeld voor professionals. Met het plan kunnen zij bijdragen aan een optimale aanpak van overgewicht/obesitas door de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste professional in te zetten.

Het stappenplan overgewicht en obesitas omvat meer dan leefstijl

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft een Stappenplan gemaakt voor de aanpak van overgewicht en obesitas. Dit Stappenplan gaat verder dan aandacht voor alleen leefstijl. Ook genetische factoren, gebruik van bepaalde medicatie of het hebben van schulden kunnen van invloed zijn op het bestaan van overgewicht en obesitas. De beschreven stappen in het plan zijn conform de huidige richtlijn en zorgstandaard obesitas waarbij ook inzichten uit de praktijk en wetenschap zijn meegenomen.

Leidend in dit Stappenplan is een tabel waarin staat aangegeven welke mogelijke onderliggende oorzaken van (ernstig) overgewicht bekend zijn en hoe deze herkend kunnen worden door de zorgprofessional. Vervolgens staat per categorie beschreven wat de eerste te nemen stappen zijn om het (ernstige) overgewicht zo optimaal mogelijk en met blijvend resultaat aan te pakken.

Voor professionals

Het stappenplan is bedoeld voor professionals: medici, paramedici en andere hulpverleners uit het (para)medisch domein en sociaal domein. Het geeft hen een overzicht van de mogelijke oorzaken en factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van overgewicht en obesitas. Door het stappenplan te hanteren, kunnen professionals een optimale aanpak inzetten voor overgewicht en obesitas die uitgaat van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment door de juiste hulp-/zorgprofessional. Samenwerking tussen professionals in de zorg en tevens met en tussen professionals in het sociale domein is hierbij noodzakelijk. Tips en adviezen hiervoor staan ook beschreven.

Aan de slag

Wilt u ook de juiste en optimale zorg of hulp geven aan uw patiënt/cliënt met overgewicht en obesitas? Gebruik dan het Stappenplan:  https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan-aanpak-overgewicht-en-obesitas/

Volwassenen met overgewicht en obesitas die zelf aan de slag willen, kunnen op de website van Stichting Over Gewicht meer informatie vinden https://overgewichtnederland.org.

Bron: Lifestyle4Health.nl/Partnerschap Overgewicht Nederland

Deel dit bericht:

Search