25 februari 2021

Nederlandse publicatie toont relatie buikomtrek en COVID-19 aan: Visceraal vet maakt je kwetsbaarder voor coronavirus

Dat obesitas en bijv. hypertensie als kenmerken van het metabool syndroom een complicerende factor vormen bij COVID-19, is inmiddels bekend. In de meeste onderzoeken ontbreken echter gegevens over het metabool syndroom zelf. Deze prospectieve studie het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam toont aan dat abdominale adipositas geassocieerd is met klinische achteruitgang bij COVID-19. De …

Nederlandse publicatie toont relatie buikomtrek en COVID-19 aan: Visceraal vet maakt je kwetsbaarder voor coronavirus Lees meer »

Stappenplan aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft een Stappenplan gemaakt voor de aanpak van overgewicht en obesitas. Dit plan laat zien welke oorzaken en factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van overgewicht en obesitas en omvat meer dan leefstijl. Het stappenplan is bedoeld voor professionals. Met het plan kunnen zij bijdragen aan een …

Stappenplan aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen Lees meer »

Overheidscampagne gezonde leefstijl blijft op de agenda van het demissionaire kabinet

In november deed een grote groep wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties, met succes, een dringend beroep op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een publiekscampagne te starten mensen te informeren over de noodzaak van een gezonde leefstijl. Door de val van het kabinet dreigde het leefstijldossier echter ‘controversieel’ te worden waardoor het voorlopig on …

Overheidscampagne gezonde leefstijl blijft op de agenda van het demissionaire kabinet Lees meer »