Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Nederlandse publicatie toont relatie buikomtrek en COVID-19 aan: Visceraal vet maakt je kwetsbaarder voor coronavirus

Nederlandse publicatie toont relatie buikomtrek en COVID-19 aan: Visceraal vet maakt je kwetsbaarder voor coronavirus

Dat obesitas en bijv. hypertensie als kenmerken van het metabool syndroom een complicerende factor vormen bij COVID-19, is inmiddels bekend. In de meeste onderzoeken ontbreken echter gegevens over het metabool syndroom zelf. Deze prospectieve studie het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam toont aan dat abdominale adipositas geassocieerd is met klinische achteruitgang bij COVID-19.

De onderzoekers volgden 86 patiënten met COVID-19 vanaf het moment dat ze op de SEH kwamen. Van deze groep kregen 31 patiënten ernstige problemen met hun longen. Zij kregen veel zuurstof toegediend of werden opgenomen op de IC. De onderzoekers vergeleken de buikomvang van deze groep met de patiënten die een milder verloop van de infectie hadden. Klik hier om de volledige studie te lezen

Lees verder op de website van het Franciscus Gasthuis

Deel dit bericht:

Zoek