Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Zelfs na 20 jaar obesitas vergelijkbare gewichtsvermindering met tirzepatide

Zelfs na 20 jaar obesitas vergelijkbare gewichtsvermindering met tirzepatide

Het maakt geen verschil hoe lang iemand overgewicht of obesitas heeft: de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide vermindert consequent het lichaamsgewicht en de middelomtrek. Dit blijkt uit een post-hoc analyse van SURMOUNT 1-4 waarvan de resultaten zijn gepresenteerd tijdens het ECO congres (12-15 mei).

In de SURMOUNT fase 3-onderzoeken is het effect van tirzepatide versus placebo onderzocht bij:

  • mensen met obesitas of overgewicht met ≥1 gewichtsgerelateerde comorbiditeit zonder diabetes type 2 (SURMOUNT 1),
  • mensen met diabetes type 2 (SURMOUNT 2),
  • mensen zonder diabetes type 2, na een intensieve leefstijlinterventie van 12 weken (SURMOUNT 3)
  • na een 36 weken durende open-label tirzepatide lead-in (SURMOUNT 4) gevolgd door een 52-weken durende dubbelblinde placebogecontroleerde periode.

Gewicht en middelomtrek

De deelnemers zijn ingedeeld naar tirzepatide of placebo op basis van de duur van hun overgewicht/obesitas (≤10 jaar, 10-20 jaar en >20 jaar). Gekeken is naar de procentuele verandering in lichaamsgewicht, een gewichtsverlies van 5, 10, 15, 20 en 25% en verandering in middelomtrek.

Met tirzepatide vielen deelnemers meer af dan met placebo, ongeacht de duur van de ziekte. Dit was consistent in de verschillende SURMOUNT-onderzoeken.  Met tirzepatide bereikten meer deelnemers een gewichtsvermindering van 5, 10, 15, 20 en 25% in vergelijking met placebo, eveneens ongeacht de duur van de ziekte. Tirzepatide verminderde de middelomtrek meer dan met placebo (zie tabel). Deze verlagingen waren consistent in alle subgroepen.

In de SURMOUNT-1-studie verloren patiënten die minder dan 10 jaar overgewicht hadden, met een dosis van 10 mg tirzepatide, 21% van hun gewicht na 72 weken. Degenen met een ziekteduur van 10-20 jaar verloren 20% en de mensen met een ziekteduur van meer dan 20 jaar verloren 23% van hun lichaamsgewicht.

In de SURMOUNT-2-studie (waar alle deelnemers ook diabetes type 2 hadden), verloren de deelnemers met een ziekteduur van minder dan 10 jaar 13% van hun lichaamsgewicht met een dosis van 15 mg tirzepatide, vergeleken met 16% bij degenen met een ziekteduur van 10-20 jaar en 17% gewichtsverliesverlies bij de mensen die al meer dan 20 jaar met overgewicht of obesitas leefden. Deze trends waren vergelijkbaar voor wat betreft de tailleomtrek.

Het volledige abstract is hier te downloaden.

Verandering van de middelomtrek (cm) ten opzichte van randomisatie bij deelnemers met overgewicht/obesitas gedurende ≤10 jaar, >10-≤20 jaar en >20 jaar in de SURMOUNT 1-4-onderzoeken

Deel dit bericht:

Zoek