Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Afbouwen semaglutide zonder gewichtstoename

Afbouwen semaglutide zonder gewichtstoename

Wat is het effect als mensen een op hen afgestemde dosis semaglutide krijgen en deze dosis langzaam afbouwen na het bereiken van hun streefgewicht? Dat is onderzocht in een Deense real-world studie met 2246 mensen met obesitas. Patiënten die het medicijn afbouwden, bleven nog minstens zes maanden lang afvallen. Ook bleken lagere doses semaglutide net zo effectief als hogere doses.

Dit onderzoek was bedoeld om de impact te beoordelen van een digitaal multidisciplinair obesitasmanagementprogramma van in totaal 76 weken (64 weken primaire follow-up) op de verandering in lichaamsgewicht en gebruik van semaglutide. Het merendeel van de deelnemers was vrouw (79%). De mediane leeftijd was 49 jaar, de BMI 33,2 kg/m2 en het lichaamsgewicht 97 kg. Het programma omvatte advies van een voedingsdeskundige over gezond eten, meer lichaamsbeweging en psychologische ondersteuning. Alle deelnemers gebruikten semaglutide (Ozempic of Wegovy). De aanvangsdosis was 0,25 mg eenmaal per week gedurende 16 weken; elke vier weken werd de dosis verhoogd tot een maximale dosis van 2 mg voor Ozempic en 2,4 mg voor Wegovy tot het  einde van de behandeling.

Laagste dosis

De deelnemers kregen de laagst mogelijke effectieve dosis; deze dosis werd alleen verhoogd als er geen vooruitgang meer merkbaar was. Bij een wekelijkse gewichtsvermindering >0,5% en bijwerkingen en honger die te verdragen waren, werd de bestaande dosis gehandhaafd.

De gemiddelde maximale dosis semaglutide was 0,77 mg. Na 26, 64 en 76 weken namen respectievelijk 1392, 359 en 185 patiënten nog deel aan het programma. Het gemiddelde gewichtsverlies was 14,8% (14,8 kg) in week 64 en 14,9% (14,9 kg in week 76.

Tijdens het programma gebruikten de deelnemers ongeveer een derde van de hoeveelheid semaglutide die wordt gebruikt in het standaard behandelingsschema (36,1% van de aanbevolen cumulatieve dosis in week 64 en 34,3% in week 76). Bij 68 patiënten is het gewicht bepaald in week 64. Zij vielen >5% af en 58/68 (85,3%) verloor  >10% van hun lichaamsgewicht.

Afbouwen semaglutide

353 van de 2246 patiënten (83% vrouw) begonnen semaglutide af te bouwen nadat ze hun streefgewicht hadden bereikt. Dit hield in dat hun dosis geleidelijk tot nul werd verlaagd gedurende gemiddeld negen weken, terwijl ze nog steeds coaching kregen over dieet en lichaamsbeweging. Het gemiddelde gewichtsverlies tijdens deze negen weken was 2,1%. 240 van de 353 patiënten bouwden semaglutide af tot nul.

Van 85 deelnemers waren de gegevens beschikbaar 26 weken na het afbouwen naar nul. In plaats van weer aan te komen na het stoppen met het medicijn, was hun gewicht stabiel gebleven (gemiddeld gewichtsverlies van 1,5% na volledig stoppen met het medicijn).  46 van de 240 patiënten hervatten semaglutide na het stoppen. De gemiddelde gewichtstoename vanaf het stoppen tot het opnieuw starten van het medicijn was 1,3%.

De onderzoekers concluderen dat patiënten die semaglutide afbouwden de eerste 26 weken een stabiel lichaamsgewicht behielden. Volgens hen geeft een lagere dosis semaglutide minder bijwerkingen, is het goedkoper en draagt het eraan bij dat de voorraden van het medicijn, die nog steeds beperkt zijn, minder snel afnemen.

De abstracts zijn hier te downloaden: hier en hier

Voor de posters, klik hier en hier

Deel dit bericht:

Zoek