Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Lagere BMI-drempel voor obesitas bij 40-plussers

Lagere BMI-drempel voor obesitas bij 40-plussers

Bij het ouder worden neemt het lichaamsvet toe en neemt het spierweefsel af. Door deze veranderingen in de lichaamssamenstelling, is de BMI niet nauwkeurig genoeg om vast te stellen of er sprake is van obesitas bij 40-plussers. Het advies is om een lagere BMI-drempel voor obesitas in te voeren van 27 kg/m² voor 40-plussers, op basis van het lichaamsvetpercentage in plaats van de bestaande BMI-drempel van de WHO (30 kg/m²).

Om de validiteit te testen van de WHO BMI-grens voor obesitas, voerden onderzoekers van universiteiten in Italië en Libanon een cross-sectionele studie uit met 4800 volwassenen tussen de 40 en 80 jaar (61,5% vrouw). De deelnemers werden geclassificeerd op basis van de huidige BMI-grenswaarden van de WHO: 1087 mensen hadden een normaal gewicht (BMI 18,5-24,99 kg/m²), 1826 overgewicht (25 kg/m²-29,9 kg/m²) en bij 1887 personen was sprake van obesitas (≥30 kg/m²).

BF%-grenswaarden
Ze werden vervolgens opnieuw gecategoriseerd op basis van hun lichaamsvetpercentage (BF%), volgens de leeftijds- en geslachtspecifieke afkappunten voor obesitas:

  • 40-59 jaar: BF% 40% of hoger voor vrouwen en BF% 28% of hoger voor mannen;
  • 60-79 jaar: BF% 42% of hoger voor vrouwen en BF% 30% of hoger voor mannen.

Deze BF%-grenswaarden zijn gebaseerd op een veelgebruikte referentie voor het definiëren van obesitas [1].

Lichaamsvetpercentage

De onderzoekers beoordeelden vervolgens of op basis van de BMI de diagnose obesitas gesteld kon worden. Veeldeelnemers die volgens de WHO-waarden een “gezond BMI” hadden, werden geclassificeerd als zwaarlijvig bij het berekenen van hun lichaamsvetpercentage.Ongeveer38%van de mannen en 41% van de vrouwen had eenBMIvan30kg/m²of hoger op basis van WHO-criteria, wat wijst op obesitas. Deze percentages waren aanzienlijk hoger bij beoordeling op basis van het lichaamsvetpercentage: 71% van de mannen en 64% van de vrouwen hadden obesitas.

Meest geschikte BMI-afkappunt
Het meest geschikte BMI-afkappunt voor het identificeren van obesitas bij volwassenen van middelbare leeftijd en ouder op basis van het lichaamsvetpercentage bleek 27,08 kg/m² bij vrouwen en 27,36 kg/m² bij mannen, met een hoge mate van nauwkeurigheid (bijna 90%) [2].

Opvallend is dat slechts 57% van de vrouwen die volgens de nieuwe BMI-grens (27 kg/m²) obesitas hadden, correct werden geclassificeerd volgens de WHO-norm (30 kg/m²). Dit betekent dat ongeveer 40% van de vrouwen met obesitas werd gemist. Van de mannen met obesitas werd ongeveer de helft gemist op basis van de huidige WHO-drempel (30 kg/m²).

Dit onderzoek is gepresenteerd tijdens het ECO congres (12-15 mei 2024)

Het abstract is hier te downloaden

De poster is hier te downloaden

 

[1] Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index1,2,3 (sciencedirectassets.com)

[2] De analyse van de ROC-curve van de ontvanger toonde een hoge nauwkeurigheid, met een oppervlakte onder de curve (AUC) van respectievelijk 0,89 en 0,88 – een AUC van meer dan 0,8 geeft aan dat de BMI-waarde een uitstekend onderscheidend vermogen heeft.

[3] Uit de analyse bleek dat voor zowel voor mannen als vrouwen en voor jongere en oudere leeftijdsgroepen de ideale BMI-grens voor het identificeren van obesitas hetzelfde was, ongeveer 27 kg/m².

Age group 40-59 Age group 60-79
BF% Males 31.5% 33.0%
Males BMI cut-off for obesity 27.36 27.25
BF% females 42.2% 43.6%
Females BMI cut-off for obesity 27.11 27.03

 

Deel dit bericht:

Zoek