Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Wat is nodig om de rol van de centrale zorgverlener te realiseren?

Wat is nodig om de rol van de centrale zorgverlener te realiseren?

Op 22 maart organiseert JOGG van 14.00u tot 15.30u het tweede webinar over de integrale aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, gericht op kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezin. Na het eerste meer algemene webinar wordt deze keer dieper ingegaan op de uitvoering en organisatie van de cruciale rol van centrale zorgverlener (CZV) bij deze aanpak. Deze spin in het web is vast aanspreekpunt van het kind en het gezin en coördineert de samenwerking tussen betrokken lokale professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein.

Er is veel ruimte voor verhalen en inzichten uit de praktijk. Verschillende ervaringsdeskundigen vertellen over de wijze waarop zij deze spilfunctie uitvoeren, organiseren en faciliteren. Met elkaar gaan we in op:

  • de inhoud en uitvoering van deze rol;
  • de wijze waarop de rol gefinancierd kan worden;
  • de meest recente lokale en regionale ontwikkelingen m.b.t. de organisatie van de rol.

Het webinar is gericht op beleidsadviseurs van gemeenten (jeugd, sociaal domein en gezondheid) en beleidsadviseurs/managers van GGD-en.

Interesse? Schrijf je uiterlijk 8 maart in via deze link.

Deelnemende gemeenten aan het woord
Op 29 oktober 2020 vertelden meerdere gemeenten tijdens het eerste webinar, georganiseerd in samenwerking met VNG, waarom zij juist voor deze aanpak hebben gekozen. Bekijk hier de opnames van wethouder Songuel Mutluer van de gemeente Zaanstad, centrale zorgverlener Anita Eggenkamp van de gemeente Dordrecht, beleidsadviseur Ashley Wevers van de gemeente Roermond en projectleider Moniek Bazuin van de gemeente Cuijk.

Alvast meer achtergrondinformatie over Kind naar Gezonder Gewicht?
Kijk op www.kindnaargezondergewicht.nl

Deel dit bericht:

Zoek