Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Nieuws vanuit Partnerschap Overgewicht Nederland

Nieuws vanuit Partnerschap Overgewicht Nederland

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft een stappenplan ontwikkeld voor de aanpak van overgewicht en obesitas conform de huidige richtlijn en zorgstandaard en inzichten uit de praktijk en wetenschap: https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan-aanpak-overgewicht-en-obesitas/  Hierop is o.a. een tabel te zien met de mogelijke ‘medische’ onderliggende oorzaken en bijdragende of in standhoudende factoren van overgewicht en obesitas. Per mogelijke onderliggende factor is een stappenplan gemaakt om zo de juiste zorg op de juiste plaats te verkrijgen. Het stappenplan helpt om breed te kijken en ervoor te zorgen dat de juiste personen in de erkende GLI programma’s komen waardoor het aantal positieve ervaringen hopelijk groeit.

De website van PON wordt steeds aangevuld met nuttige, wetenschappelijk onderbouwde informatie. Een voorbeeld is een tool van Stichting Lezen en Schrijven om bij de intake van een cliënt in de Keten-/Netwerkaanpak van Volwassenen met Overgewicht en Obesitas – als onderdeel van de Centrale Zorg Coördinerende taken (zie https://www.partnerschapovergewicht.nl/ketenaanpak-overgewicht-obesitas-volwassenen/) te bekijken of deze persoon wellicht eerst nog naar een specifiek programma kan aangaande lezen, schrijven en begrip i.v.m. laaggeletterdheid. In dat programma wordt ook aandacht besteed aan gezondheid, duur van het programma is 6 maanden. Na het doorlopen van dit programma, kan betr. persoon alsnog naar een erkend GLI programma begeleid worden, waar hij of zij dan beter aan mee kan doen.

Op www.leefstijlencorona.nl vraagt PON (en een aantal partners) aandacht voor leefstijl in Corona-tijd en welke stappen er zijn en worden gezet om dat breed op de kaart te zetten, zoals bijv. de Leefstijlcampagne vanuit de overheid.

Deel dit bericht:

Zoek