Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Vragen en antwoorden Saxenda

Vragen en antwoorden Saxenda

Het Partnerschap Overgewicht Nederland heeft samen met Zorgverzekeraars Nederland, en in overleg met het Zorginstituut Nederland, een document opgesteld met de meest voorkomende vragen en antwoorden die gesteld worden voor het middel Liraglutide (Saxenda®). Het document is via deze link te vinden en zal regelmatig een update krijgen zodat ook nieuw binnengekomen vragen hierin beantwoord worden.

Het medicijn Liraglutide (Saxenda®) kan voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht sinds april 2022 worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit nieuws riep veel vragen op in Nederland rondom met medicijn. In samenwerking met de partners van het Partnerschap Overgewicht Nederland zijn daarom de meestgestelde vragen aan/van (zorg)professionals rondom (vergoeding van) het medicijn verzamend en verwerkt in de ‘frequently asked questions‘ met als doel eenduidigheid te verkrijgen over voor wie en op welk moment dit medicijn ingezet kan worden.

Veelgestelde vragen aan/van (zorg)professionals die nog niet in het document voorkomen, mogen ingestuurd worden naar info@partnerschapovergewicht.nl.

Deel dit bericht:

Zoek