Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Praten over gewicht: Advies voor huisartsen & andere zorgverleners

Praten over gewicht: Advies voor huisartsen & andere zorgverleners

In de zorg worden minder tijd en middelen besteed aan obesitas dan aan andere niet-overdraagbare ziektes, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Het is belangrijk dat zorgverleners bekend zijn met de onderliggende factoren en oorzaken van obesitas, zodat ze zich kunnen richten op de juiste, veilige en doeltreffende behandeling.

Gewichtsstigma is een grote barrière voor zowel patiënt als zorgverlener

Gewichtsstigma betekent: het hebben van een negatieve houding en/of vooroordelen over obesitas – de waarden, vaardigheden, competenties of persoonlijkheid van mensen met obesitas beoordelen op basis van hun gewicht of lichaamsvorm. Dit kan ertoe leiden dat mensen met obesitas negatieve ervaringen opdoen, met als gevolg schaamte of schuldgevoel, een negatief zelfbeeld, ontevredenheid over het eigen lichaam en ongezonde manieren om af te vallen. Gewichtsstigma vanuit zorgverleners kan ertoe leiden dat het zoeken van medische hulp wordt vermeden of uitgesteld en dat de gezondheid daardoor achteruitgaat.

De EASO heeft een praktisch stappenplan voor de begeleiding van patiënten met obesitas ontwikkeld. Klik hier voor het stappenplan.

Het stappenplan is vertaald en beschikbaar gemaakt door de Alliantie Voeding.

Deel dit bericht:

Zoek