Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Vergoeding eerste medicijn tegen obesitas

Vergoeding eerste medicijn tegen obesitas

Vanaf vandaag (1 april) wordt liraglutide 3 mg (Saxenda) voor een beperkte groep vergoed vanuit het basispakket. Dit medicijn kan worden gebruikt voor de behandeling van (ernstig) overgewicht. Goed nieuws voor mensen die ondanks een gezonde leefstijl toch niet of onvoldoende gewicht verliezen. Saxenda is het eerste medicijn voor de behandeling van overgewicht dat vergoed wordt. Het middel mag voorgeschreven worden door de huisarts.

De vergoeding van Saxenda is er voor volwassenen die:

  • al deelnemen aan een GLI-programma; de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) helpt mensen met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. Het doel is een blijvende verandering in gedrag.
  • een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI van 35 en hoger die een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben, en mensen met een BMI van hoger dan 40.
  • geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben.
  • (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

Klik hier voor de volledige vergoedingsvoorwaarden voor liraglutide

Klik hier voor de artsenverklaring

Klik hier voor de apothekersverklaring

Meer dan 10 procent afvallen
Volgens het Zorginstituut werkt Saxenda in combinatie met de GLI voor de geselecteerde groep mensen met ernstig overgewicht beter dan de combinatie van GLI en een placebo. Wetenschappelijk onderzoek levert bewijs dat met Saxenda meer mensen minstens 10 procent afvallen dan met een placebo.1 De verwachting is dat hierdoor de kwaliteit van leven van deze mensen verbetert en dat ziektes die met hun gewicht samenhangen niet verergeren of zelfs minder worden.

Diabetes en overgewicht
De werkzame stof liraglutide is beschikbaar als geneesmiddel onder de merknamen Victoza® en Saxenda®. Victoza is geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. Victoza® wordt in Nederland vergoed voor verzekerden met diabetes type 2 en een BMI groter dan of gelijk aan 35, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende onder controle kunnen worden gehouden. Saxenda is beschikbaar voor de behandeling van (ernstig) overgewicht en wordt nu dus ook onder voorwaarden vergoed.

Bijwerkingen
Zoals bij de meeste geneesmiddelen kunnen er bijwerkingen optreden. Veel mensen hebben in de eerste weken last van verminderde eetlust, misselijkheid, diarree of andere maag/darmklachten. Meestal verdwijnen deze klachten na circa 4 weken. Als er veel bijwerkingen zijn, kan iemand bijvoorbeeld iets langer een lagere dosis gebruiken.

Referentie
1. Julie R. Lundgren, et al. Healthy Weight Loss Maintenance with Exercise, Liraglutide, or Both Combined. N Engl J Med 2021; 384:1719-1730. May 6, 2021

Deel dit bericht:

Zoek