Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Vegetariërs hebben een gunstiger ‘biomarkerprofiel’ dan vleeseters

Vegetariërs hebben een gunstiger ‘biomarkerprofiel’ dan vleeseters

Vegetariërs hebben een gezonder biomarkerprofiel dan mensen die wel vlees eten, los van leeftijd, gewicht, roken en alcoholgebruik. Dit blijkt uit een studie bij meer 177.723 gezonde deelnemers (37-73 jaar) die de voorgaande vijf jaar geen grote veranderingen in hun dieet hadden.

De deelnemers zijn onderverdeeld in een groep vegetariërs (geen rood vlees, gevogelte of vis, n = 4.111 deelnemers) en een groep vleeseters (166.516 deelnemers). De onderzoekers hebben gekeken naar een mogelijk verband tussen het al of niet eten van vlees en vis met 19 biomarkers* die gerelateerd worden aan diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, lever-, bot- en gewrichtsaandoeningen en nierziekten..

Lager niveau ziektegerelateerde biomarkers
In vergelijking met vleeseters bleken vegetariërs aanzienlijk lagere niveaus te hebben van 13 ziektegerelateerde biomarkers, waaronder totaal cholesterol, LDL-cholesterol, apolipoproteïnen A en B, GGT, ALAT, IGF-1, uraat, totaal eiwit en creatinine. Dit was het geval zelfs na rekening te hebben gehouden met mogelijk belangrijke factoren als leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit, obesitas, roken en alcoholinname.

Lager niveau gunstige biomarkers
Vegetariërs hadden echter ook lagere niveaus van de gunstige biomarkers waaronder HDL-cholesterol, vitamine D en calcium.. Bovendien hadden ze een significant hoger niveau van Triglyceriden in het bloed en cystatine-C.. Er kon geen verband worden aangetoond met HbA1c, bloeddruk, ASAT of CRP.

Al met al is het biomarkerprofiel van vegetariërs gunstiger dan dat van vleeseters.

* Biomarkers zijn biologische markers die iets zeggen over de gezondheid, het beloop van ziekten of die laten zien of een behandeling werkt of niet

Boonpor, J. Differences in health-related biomarkers profile of vegetarians and meat-eaters: A cross-sectional analysis of the UK Biobank study. Posterpresentatie EP3-33 at the European Congress on Obesity (ECO).

Deel dit bericht:

Zoek