Tag: Sven de Langen

De rol van zorgprofessionals in de ketenaanpak

Sven de Langen pleit voor meer samenwerking in de wijk, om zo meer maatwerk te kunnen bieden aan de patiënt met obesitas….

Communicatie van de gemeente Rotterdam met de zorgprofessionals

Rotterdam is gestart met de wijk-preventie-keten. Sven de Langen legt uit hoe dit er voor moeten zorgen dat het medisch en sociaal domein elkaar sneller weet te vinden….

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals