De rol van zorgprofessionals in de ketenaanpak

Sven de Langen pleit voor meer samenwerking in de wijk, om zo meer maatwerk te kunnen bieden aan de patiënt met obesitas.

Scroll naar top

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals