Tag: Karen Freijer

Landelijk basismodel voor ketenaanpak aanpak obesitas en overgewicht

Het landelijk basismodel voor de ketenaanpak van obesitas en overgewicht bij volwassenen zou volgend jaar gereed moeten zijn. Dr. Karen Freijer vertelt over de weg daar naartoe en de…

Introductie Partnerschap Overgewicht Nederland

Dr. Karen Freijer is algemeen manager van het PON, zij licht toe wat het PON is en doet én welke partners daarbij betrokken zijn….

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals