Introductie Partnerschap Overgewicht Nederland

Dr. Karen Freijer is algemeen manager van het PON, zij licht toe wat het PON is en doet én welke partners daarbij betrokken zijn.

Scroll naar top

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals