Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Risico om te overlijden tot drie keer hoger bij ongezonde spiersamenstelling

Risico om te overlijden tot drie keer hoger bij ongezonde spiersamenstelling

Mensen met obesitas die minder spiermassa en spierkracht hebben dan mensen met ‘gezonde’ spieren, overlijden eerder. Dit blijkt uit een Zweeds onderzoek waarbij de gegevens van 56.109 mensen zijn geanalyseerd: met een ongunstige spiersamenstelling was het risico om te overlijden tot drie keer hoger. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op het European Congress on Obesity (ECO) in Venetie (12-15 mei).

Van de deelnemers aan dit onderzoek hadden 9.840 mensen obesitas (50% mannen, leeftijd 64,4 (±7,6) jaar en BMI 33,5 (±3,4) kg/m2). Tijdens de gemiddelde follow-up van 3,9 jaar overleden in deze groep 174 mensen. De meest voorkomende doodsoorzaken waren ischemische en bloeddruk gerelateerde ziekten.

Opzet onderzoek

Met behulp van MRI is de spiersamenstelling van de deelnemers beoordeeld. Gekeken is naar het dijvetvrije spiervolume en de vetinfiltratie in de spieren. Afhankelijk van het fenotype van de spiersamenstelling (ongunstige spiersamenstelling, alleen hoge vetinfiltratie in de spieren, alleen lage Z-score van de body mass index en normale spiersamenstelling) zijn de deelnemers in vier groepen ingedeeld. In de analyse is rekening gehouden met een lage grijpkracht, geslacht, leeftijd, BMI, andere ziekten (kanker, diabetes type 2, coronaire hartziekten) en leefstijl (roken, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit).

Resultaat

Er was een significant verband tussen een ongunstige spiersamenstelling (prevalentie van 20,3%) en sterfte door alle oorzaken (HR [95% BI] 3,05 [2,11; 4.42], [0.76; 2,96], p=0,243). Andere significante factoren waren geslacht, leeftijd, diabetes type 2 en roken. Het risico op overlijden was hoger bij deelnemers die zowel een lage z-score voor spiervolume als een hoge infiltratie van spiervet hadden.

Risico voorspellen

“Alleen al door naar de spiersamenstelling te kijken, kunnen we voorspellen welke personen met obesitas de meeste kans hebben om de komende jaren te overlijden”, aldus hoofdonderzoeker dr. Jennifer Linge van het Zweedse AMRA Medical. Mensen met obesitas kunnen dan wel meer spiermassa hebben, de spierkwaliteit is vaak minder. Wanneer zij afvallen, is het van groot belang te blijven kijken naar hun spiersamenstelling en met name naar de hoeveelheid spiervet.

Zie hier het volledige abstract.

Deel dit bericht:

Zoek