Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Gewichtsverlies, minder buikvet én cardiovasculaire voordelen met semaglutide bij volwassenen met overgewicht zonder diabetes

Gewichtsverlies, minder buikvet én cardiovasculaire voordelen met semaglutide bij volwassenen met overgewicht zonder diabetes

Twee nieuwe studies op basis van de SELECT (Semaglutide and Cardiovascular Outcomes) landmark studie tonen aan dat het gewichtsverlies ook na vier jaar aanhoudt en dat de cardiovasculaire voordelen niet afhankelijk zijn van het startgewicht of de hoeveelheid gewichtsverlies. De uitkomsten van deze twee belangrijke studies zijn gepresenteerd op het European Congress on Obesity (ECO) in Venetië, Italië (12-15 mei). De studie naar het gewichtsverlies is gelijktijdig gepubliceerd in Nature Medicine.

In de SELECT-studie waren 17.604 volwassenen (45 jaar of ouder; 72% man) met overgewicht of obesitas (BMI van 27 kg/m² of hoger) geïncludeerd uit 804 centra in 41 landen. Zij werden behandeld met semaglutide (2,4 mg) of placebo gedurende gemiddeld 40 maanden. Eerder hadden zij een hartaanval of beroerte gehad en/of hadden perifere slagaderziekte. Geen van hen had diabetes type 1 of type 2 bij de start van het onderzoek. De deelnemers die semaglutide kregen, vielen gemiddeld 9,4% af en hadden 20% minder risico op een hartaanval, beroerte of overlijden door een cardiovasculaire ziekte

Aanhoudend effect na 4 jaar

In de semaglutidegroep ging het gewichtsverlies door tot week 65 en hield het 4 jaar aan, waarbij de deelnemers gemiddeld 10,2% van hun lichaamsgewicht en 7,7 cm van hun tailleomvang verloren, vergeleken met respectievelijk 1,5% en 1,3 cm in de placebogroep.1 Ook daalde in de semaglutidegroep de gemiddelde WtHR (Waist to Height Ratio) met 6,9% vergeleken met 1% in de placebogroep.

Lagere BMI-categorie
Interessant is dat na 2 jaar meer dan de helft (52%) van de deelnemers die met semaglutide werden behandeld, in een lagere BMI-categorie viel, vergeleken met 16% van degenen die placebo kregen. Zo daalde het aandeel deelnemers met obesitas (BMI 30 kg/m² of hoger) van 71% naar 43% in de semaglutidegroep en van 72% naar 68% in de placebogroep.

Belangrijk is dat mannen en vrouwen van alle etniciteiten, leeftijden en lichaamsomvang, in alle landen, in staat waren om aanhoudend, klinisch relevant gewichtsverlies te bereiken, ongeacht de glykemische status of metabolisch ongezond lichaamsvet.

Cardiovasculaire uitkomsten onafhankelijk van startgewicht

In de studie naar de cardiovasculaire uitkomsten is de relatie onderzocht tussen het gewicht bij aanvang, de gewichtsverandering tijdens de studie en de cardiovasculaire uitkomsten: de tijd tot de eerste ernstige cardiovasculaire bijwerking (MACE) en ziekenhuisopname voor hartfalen.2 De behandeling met semaglutide leverde cardiovasculaire voordelen op, ongeacht het startgewicht en de hoeveelheid verloren gewicht. Dit suggereert dat zelfs patiënten met minder ernstige obesitas, of degenen die slechts een bescheiden hoeveelheid gewicht verliezen, verbeterde cardiovasculaire uitkomsten kunnen hebben.

Een primair cardiovasculair eindpunt trad op bij 569 van de 8803 patiënten (6,5%) in de semaglutidegroep en bij 701 van de 8801 patiënten (8,0%) in de placebogroep. 1461 patiënten (16,6%) in de semaglutidegroep stopten met de medicatie vanwege de bijwerkingen tegenover 718 patiënten (8,2%) in de placebogroep (P<0,001).

Bronnen

  1. Nature Medicine study: https://doi.org/10.1038/s41591-024-02996-7
  2. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes | New England Journal of Medicine (nejm.org)

Deel dit bericht:

Zoek