Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Minder risico op kanker door goede glucosecontrole en gewichtsverlies

Minder risico op kanker door goede glucosecontrole en gewichtsverlies

Obesitas verhoogt het risico op zowel diabetes type 2 als kanker. Door af te vallen, vermindert het risico op kanker. Nu blijkt dit risico nog verder te verlagen door een goede glucosecontrole. Bij mensen die bariatrische chirurgie ondergingen en 10 jaar lang een normale glucoseregulatie hadden, verminderde het risico op kanker met maar liefst 60%.

Onderzoeksopzet

Onderzoekers aan de universiteit van Göteborg hebben 393 mensen met diabetes type 2 die bariatrische chirurgie ondergingen vergeleken met een controlegroep van 308 mensen met dezelfde klinische kenmerken. Ook deze mensen hadden ernstige obesitas en diabetes type 2, maar hadden geen operatie ondergaan.

Resultaten

In de groep mensen met bariatrische chirurgie kregen 68 personen (ongeveer 17%) kanker terwijl zij veel afvielen. In de controlegroep kregen 74 mensen (24%) kanker, terwijl deze mensen geen gewicht verloren. De gemiddelde follow-up periode was 21 jaar. Over het algemeen was het risico op het krijgen van kanker 37% lager na bariatrische chirurgie.

10 jaar normale glucosewaarden

Opvallend hierbij was dat het risico op kanker lager was bij de mensen die een goede glucoseregulatie bereikten en die tien jaar lang volhielden. In deze groep kregen slechts 12 van de 102 (12%) mensen kanker, tegen 75 van de 335 (22%) in de groep waarvan de diabetes in dezelfde periode was teruggekeerd. De resultaten tonen dus een risicovermindering van 60% op kanker in de groep mensen die én veel afvielen én 10 jaar lang een normale glucoseregulatie hadden.

Kanker te voorkomen

Volgens de onderzoekers geeft dit aan dat veel gevallen van kanker te voorkomen zijn bij patiënten met diabetes type 2.

Bron: Kajsa Sjöholm, Lena M.S. Carlsson, Per-Arne Svensson, et al. Association of Bariatric Surgery With Cancer Incidence in Patients With Obesity and Diabetes: Long-Term Results From the Swedish Obese Subjects Study. Diabetes Care, 2021; dc211335 DOI: 10.2337/dc21-1335

Deel dit bericht:

Zoek