Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Heeft fructose schadelijke cardiometabole effecten?

Heeft fructose schadelijke cardiometabole effecten?

Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die door een erfelijke aanleg vruchtensuiker minder goed kunnen verwerken, minder risico hebben op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Ook hebben ze minder vetstapeling in hun lever en een lagere bloeddruk. De onderzoeksresultaten suggereren dat fructose, ofwel vruchtensuiker, schadelijke cardiometabole effecten heeft.

Het Maastricht UMC+ heeft 1 miljoen mensen bestudeerd die door een bepaalde erfelijke aanleg fructose, één van de belangrijkste toegevoegde suikers, minder goed kunnen verwerken. Hierdoor breken zij vruchtensuiker niet goed af en plassen ze een deel ervan uit. De patiëntgegevens zijn afkomstig uit publiek beschikbare databases.

Positief effect genetische afwijking
Om meer inzicht te krijgen in het oorzakelijke verband tussen fructose in de voeding en cardiometabole uitkomsten, bestudeerden de onderzoekers het verband tussen cardiometabole ziekten en rs2304681, een veelvoorkomende variant in het gen dat codeert voor ketohexokinase. Ketohexokinase katalyseert de eerste stap in de afbraak van fructose in het lichaam. 37 procent van de Nederlanders is drager van deze variant; zij kunnen fructose iets minder goed afbreken waardoor het onveranderd in de urine wordt uitgescheiden. De onderzoekers ontdekten dat mensen die deze variant dragen iets minder vetstapeling in de lever hadden. Beschermende effecten werden ook waargenomen voor het risico op diabetes type 2, hypertensie en een myocardinfarct.

Cardiometabole ziekten voorkomen
Hoofdonderzoeker professor Martijn Brouwers: ‘Onze bevindingen suggereren dat fructose schadelijke cardiometabole effecten heeft. Dit geeft opnieuw aan dat door minder inname van met vruchtensuiker gezoete dranken cardiometabole ziekten mogelijk voorkomen kunnen worden.’

Een bewezen effectief middel is de invoering van een zogenoemde suikertaks op suikerhoudende dranken. Brouwers vindt dat ook supermarkten hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen: ‘Recent onderzoek door de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie laat zien dat ongezonde voeding nog altijd een prominente plek heeft in supermarkten, zowel in de inrichting als in de aanbiedingen. Als supermarkten een gezonder aanbod hebben, zal dat bijdragen aan een gezondere bevolking’.

Het onderzoek is gesteund door het Diabetes Fonds.

Het onderzoeksrapport van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie kan gevonden worden op http://gezondegeneratie.nl/reactie-avgg-op-resultaten-superlijst-gezondheid-2022.

Deel dit bericht:

Zoek