Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Moeder te zwaar, dan dochters vaak ook

Moeder te zwaar, dan dochters vaak ook

Meisjes hebben een sterk verhoogd risico op overgewicht als hun moeder te zwaar is, maar jongens niet. Ook is er geen verband tussen het gewicht van de vader en zijn zonen of dochters. Dit laten nieuwe data van het Southampton Women’s Survey zien.

Bij 240 kinderen en hun ouders keken de onderzoekers naar de BMI, spiermassa en het lichaamsvet. Dat deden ze op drie verschillende leeftijden: 4, 6-7 en 8-9 jaar. Zij zagen een sterk verband tussen de vetmassa van moeders en hun dochters, maar dit was niet zo bij de zonen. Vanaf de leeftijd van 6 jaar bleken de meisjes een even hoog BMI en evenveel vetmassa te hebben als hun moeders. Er was geen duidelijk verband tussen de lichaamssamenstelling van de vaders en hun kinderen.

Eerste studie naar lichaamssamenstelling
Dit is de eerste studie waarin de lichaamssamenstelling van zowel de ouders als de kinderen is onderzocht. In andere landen is wel onderzoek gedaan naar het BMI, maar dat is niet altijd een goede indicator van het vetpercentage.

Vroege preventie nodig
Volgens de onderzoekers brengen in het Verenigd Koninkrijk moeders meer tijd met hun jonge kinderen door dan vaders en hebben daardoor mogelijk meer invloed op het eetpatroon en de hoeveelheid lichaamsbeweging. Ook kunnen er prenatale effecten meespelen, omdat leefstijlfactoren en het dieet van de moeder de mannelijke en de vrouwelijke foetussen verschillend beïnvloeden. Er is meer onderzoek nodig is om dit te bevestigen. Deze studie laat in elk geval wel zien hoe belangrijk vroege preventie van overgewicht en obesitas is bij meisjes die een moeder hebben met overgewicht.

Overgewicht bij Nederlandse kinderen
Uit cijfers van het CBS blijkt dat overgewicht bij kinderen lange tijd toenam en nu lijkt te dalen. Ook in de andere leeftijdsgroepen is sprake van een daling. De hogere percentages in 2020 en 2021 hadden vermoedelijk te maken met de lockdowns tijdens de coronapandemie. Toch had in 2022 nog altijd 11,5 procent van de 4- tot 12-jarigen en 13,8 procent van de 12- tot 16-jarigen overgewicht.


Bron: Nederlands jeugdinstituut, 7 april 2023

Bron: Moon R, D’Angelo S, Holroyd Christopher, et al.  Parent-offspring associations in body composition: findings from the Southampton women’s survey prospective cohort study (2023). Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. (doi:10.1210/clinem/dgad128).

Deel dit bericht:

Zoek