Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Fit op jouw manier

Fit op jouw manier

Dat is de titel van de nieuwe publiekscampagne van VWS. Het doel is mensen met kleine stapjes te inspireren en te motiveren om hun gedrag te veranderen. Kleine veranderingen in je dagelijks patroon (leefstijl) kunnen immers al binnen een paar weken een gunstig effect hebben op de weerstand.

Rol van de huisarts

In de VWS-leefstijlcampagne wordt iedereen die hulp wil bij het aanpakken van overgewicht en obesitas onder andere verwezen naar de huisarts. Als poortwachter van de zorg ben je als huisarts, of de praktijkondersteuner (POH)/praktijkverpleegkundige (PVK), de primaire doorverwijzer naar een vergoed GLI-programma (Gecombineerde Leefstijl Interventie).

Praktische handvatten

Om hierin te ondersteunen heeft een werkgroep van VWS, waarvan het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) de trekker is, twee documenten opgesteld om de huisartsenpraktijk te ondersteunen bij de behandeling van patiënten met overgewicht en obesitas. Want, wie kun je naar een vergoed GLI-programma doorverwijzen, hoe kun je doorverwijzen en wat is het effect van de programma’s?

Meer informatie en praktische handvatten vind je in de factsheet over de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en in het Overzicht informatiekanalen Aanpak overgewicht/obesitas.

Factsheet

https://www.partnerschapovergewicht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Factsheet-voor-huisartsen-Gecombineerde-Leefstijl-Interventie-GLI.pdf

Overzicht informatiekanalen

https://www.partnerschapovergewicht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Overzicht-informatiekanalen-aanpak-overgewicht-en-obesitas.pdf

Kijk ook op www.fitopjouwmanier.nl

Deel dit bericht:

Zoek