Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Bariatrische chirurgie verlaagt risico op staar

Bariatrische chirurgie verlaagt risico op staar

In een meta-analyse is aangetoond dat overgewicht en obesitas risicofactoren zijn voor staar. De vraag is: zou gewichtsverlies bij mensen met obesitas het risico op staar of de progressie van staar kunnen verminderen?

In een Zweedse prospectieve cohortstudie is het verband tussen gewichtsreductie en staar onderzocht. De gegevens van een groep patiënten (40-79 jaar) die tussen 2006 en 2019 een bariatrische operatie ondergingen, zijn vergeleken met obesitaspatiënten die niet geopereerd waren. Patiënten met eerder oogletsel zijn uitgesloten om de uitkomst te beperken tot primaire staar, gedefinieerd als een eerste diagnose in de secundaire zorg of cataractextractiechirurgie. Er is een aanloopperiode van 1 jaar aangehouden, omdat een onmiddellijk effect van bariatrische chirurgie niet waarschijnlijk is.

Resultaten
Onder de 22.560 bariatrische chirurgiepatiënten en 35.523 gematchte patiënten kwamen binnen zes jaar respectievelijk 1151 en 2316 staarincidenten voor. Het risico op staar is lager bij patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen (HR 0,71, 95% BI 0,66-0,76). Mogelijk spelen verminderde oxidatieve stress, minder systemische ontsteking en remissie van gelijktijdig diabetes en hypertensie hierbij een rol. Wel nam het risico bij deze mensen toe met de leeftijd. De groep patiënten van 40-49 jaar hadden het laagste risico (HR 0,52, 95% BI 0,44-0,75).

Conclusie
Er blijkt dus een verband te zijn tussen substantiële gewichtsvermindering en een verlaagd risico op staar, met name bij patiënten die voor hun zestigste jaar bariatrische chirurgie ondergingen.

Bron: Theresa Burkard. Presented at the European and International Congress on Obesity (ECO) virtual meeting, May 10–13. The association between bariatric surgery and cataract: a cohort study from Swedish nationwide healthcare registries. Institute of Pharmaceutical Sciences, ETH

Deel dit bericht:

Search