Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Welke kans heeft iemand met obesitas om een normaal gewicht te bereiken?

Welke kans heeft iemand met obesitas om een normaal gewicht te bereiken?

Het hebben van overgewicht en obesitas brengt diverse risico’s met zich mee voor de ontwikkeling van gewichtsgerelateerde gezondheidsproblemen. Een gewichtsverlies van minstens 5%, ongeacht de body mass index (BMI), heeft klinische relevantie, omdat gunstige veranderingen optreden in onder andere bloeddruk, suiker- en cholesterolhuishouding. Echter zijn de gezondheidsvoordelen groter naarmate het gewichtsverlies toeneemt. Maar hoe groot is eigenlijk de kans dat iemand dit gewichtsverlies weet te behalen? En heeft de ernst van overgewicht/obesitas hier invloed op? Wat is de waarschijnlijkheid dat iemand met obesitas een normale BMI bereikt? Om deze prangende vragen te beantwoorden, hebben onderzoekers de BMI-gegevens van bijna 18,5 miljoen Amerikaanse patiënten in de ambulante zorg voor een duur van maximaal 14 jaar geanalyseerd.

En wat hebben zij ontdekt?
– Elk jaar realiseerde 1 op de 10 personen met overgewicht of obesitas om een gewichtsverlies van meer dan 5% te bereiken.
– Hoe hoger de BMI, des te groter de kans om jaarlijks meer dan 5% gewicht te verliezen: van 1 op de 12 bij overgewicht tot 1 op de 6 bij personen met obesitas.
– Van de groep met obesitas had 4 op de 10 een gewichtsverlies van meer dan 5% gedurende de gehele onderzoeksperiode.
– Echter slaagde slechts 2,0% van degenen die aanvankelijk obesitas hadden erin om een normaal/gezond gewicht te bereiken (jaarlijkse kans van 1 op 1667 bij hoogste BMI klasse!).

Deze studie heeft niet specifiek gekeken naar bewust of onbewust gewichtsverlies bij de deelnemers, en er zijn ook geen verdere details beschikbaar over eventuele afvalpogingen. Dit bemoeilijkt de toepassing van de resultaten op individuen die bewust willen afvallen. Het geeft echter wel inzicht in hoe moeilijk het is om bij obesitas uiteindelijk een gezond gewicht te bereiken ondanks dat het bij ongeveer de helft lukt om >5% af te vallen!

The more you know!

 

Informatie uit dit artikel is via deze bron verkregen.

 

Deel dit bericht:

Zoek