Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen

Op initiatief van het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) is de richtlijn ‘Obesitas en overgewicht bij volwassenen’ herzien. De richtlijn bevat de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk waarmee het behandelaanbod beter aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de grote groep patiënten.

BMI en buikomvang

De richtlijn geeft adviezen voor het stellen van de diagnose, het gebruik van de juiste uitkomstmaten, gepersonaliseerde zorg en organisatie van zorg. De richtlijn adviseert onder meer om niet alleen de BMI (de Body Mass Index) als maat te nemen voor de diagnose overgewicht. Reden daarvoor is dat de BMI geen accurate manier is om gezondheidsrisico’s te meten voor iedereen. Het is de vetmassa, en met name rondom de buik, die gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ook onderwerpen als voeding, beweging, cognitieve gedragstherapie, gecombineerde leefstijlinterventies, medicatie, chirurgische behandeling en gebruik van wearables komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor obesitas tijdens de zwangerschap en de overgang.

Netwerkaanpak

De richtlijn adviseert verder om een netwerkaanpak te hanteren die zowel inzet op individuele behandeling van personen met overgewicht en obesitas als op collectieve preventie (gezonde leef-/wijk-/werk- en schoolomgeving). In een netwerkaanpak werken verschillende organisaties en professionals uit het zorgdomein en het sociaal domein samen in een lokaal netwerk, om optimale ondersteuning en zorg op maat te bieden die goed op elkaar is afgestemd. Een centrale zorgcoördinator, een taak die bij een professional belegd kan worden, zorgt voor samenhang in de aanpak.

Adviezen voor de overheid

Op grond van medische onderzoeken is volgens het PON nu ook vast te stellen dat veel ziektes obesitasgerelateerd zijn. Niet alleen diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook tientallen andere ziektes en klachten zoals kanker, vruchtbaarheidsproblemen en knieklachten. Het PON adviseert de overheid om beleidsmatig overgewicht te voorkomen (collectieve preventie), door bijvoorbeeld een suikertaks, het creëren van een gezondere leefomgeving en het goedkoper maken van gezond eten zoals groente en fruit.

Adequate zorg voor iedereen met obesitas

Obesitas heeft grote fysieke, psychosociale en maatschappelijke gevolgen, op de korte en lange termijn. Het is een chronische ziekte, waarbij behandeling de gevolgen van de ziekte kan verminderen of soms zelfs wegnemen. Daarom dienen optimale diagnostiek, ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn voor iedereen met obesitas of een hoog risico daarop (overgewicht in combinatie met een vergrote buikomvang en/of comorbiditeit). Karen Freijer, algemeen manager PON, licht toe: “Dat is waar deze nationale richtlijn overgewicht en obesitas aan bijdraagt. Deze herziene richtlijn bevat de huidige stand van de wetenschap plus de inbreng van praktijkprofessionals en is daarmee een goede basis voor de verdere implementatie van optimale en passende ondersteuning en zorg voor volwassenen met overgewicht en obesitas in Nederland.”

Nationaal Preventieakkoord
Het PON heeft bij de herziening samengewerkt met een groot aantal partijen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van het Nationaal Preventieakkoord.

Bekijk hier de richtlijn betreffende de aanpak bij volwassenen met overgewicht en obesitas

Bekijk hier de volledige overkoepelende richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen

PON en OBPL hebben op op woensdag 6 september een live webinar over de nieuwe richtlijn georganiseerd, terugkijken kan via deze link

Deel dit bericht:

Zoek