Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Vergoeding naltrexon + bupropion (Mysimba®)

Vergoeding naltrexon + bupropion (Mysimba®)

Na het medicijn liraglutide (Saxenda®) dat sinds april 2022 onder voorwaarden wordt vergoed vanuit de basisverzekering, is per 1 augustus 2022 het geneesmiddel naltrexon + bupropion (Mysimba®) beschikbaar voor de indicatie obesitas en/of overgewicht. Net als voor liraglutide geldt dat de combinatie van naltrexon + bupropion wordt vergoed onder voorwaarden voor een kleine groep mensen met ernstig overgewicht.

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in overleg met Zorginstituut Nederland (ZIN) aanvullende gepast gebruik afspraken gemaakt voor de inzet van dit middel, die aansluiten bij de de Zorgstandaard Obesitas 2010. Dat betekent dat de inzet van geneesmiddel naltrexon + bupropion (Mysimba®) alleen overwogen kan worden indien een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling.

Er zijn nog geen erkende intensieve GLI (GLI+) programma’s voorhanden, en daarom wordt in dezen de inzet van obesitas medicatie gekoppeld aan de in de Zorgstandaard Obesitas 2010 geldende voorwaarde bij een erkend GLI programma. Voor verdere toelichting en antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent dit medicijn,  zie de (herziene) Q&A over de inzet van farmacotherapie bij obesitas (Saxenda®  en Mysimba®). De Q&A bevat ook een overzicht van de overeenkomsten en verschillen.

Deel dit bericht:

Zoek