Tag: ECO 2020

Metabole adaptatie lijkt een illusie in milde dieetinterventies

Deze Noorse studie kijkt naar de effecten van een korte dieetinterventie van 10 weken op bijv. rustmetabolisme, metabole adaptatie, vetvrije massa. Wat zijn voorspellers op gunstige uitkomsten? Dr. Bibian…

Wat zijn de effecten van een Westers dieet in het brein?

Een volgende stap gezet naar het begrijpen van de relatie tussen vetmassa en veranderingen in het brein. Dr. Corjan de Groot licht een studie toe waarin is gekeken naar…

Het synergistisch effect van verkeerde voeding op de verkeerde tijd

Prof. dr. Liesbeth van Rossum gaat in op de vraag of er een synergistisch effect bestaat van verkeerde voeding op het verkeerde tijdstip….

Lange termijn aanpassingen van de stofwisseling bij deelnemers tv-programma ‘the biggest losers’

Dr. Bibian van der Voorn bespreekt de lezing van Prof. Kevin Hall die bij deelnemers aan het tv-programma ‘The biggest losers’ niet alleen tijdens hun deelname aan het programma,…

De effecten van insulineresistentie op het verzadigingsgevoel

Deze Deense studie, hier besproken door Ellen Govers, laat zien dat het bij een bepaalde samenstelling van bacterien in de darmflora juist moeilijker is om af te vallen….

Is de groeicurve voorspellend voor metabole gezondheid bij volwassenen.

In deze Engelse studie, hier besproken door dr. Erica van den Akker, is onderzocht of er bepaalde groeitrajecten zijn die kunnen voorspellen hoe iemands gezondheid bij leeftijd van 24…

De wereldwijde ‘syndemie’; beïnvloeding van het beleid.

Prof. dr. ir. Jaap Seidell vat de plenaire discussie samen; de interactie van de pandemiën die op dit moment voorkomen (obesitas/overconsumptie, ondervoeding/slechte voeding, klimaatverandering, infectieziekten/COVID-19) moet gezamenlijk aangepakt worden….

De integrale aanpak van obesitas

Preventie van obesitas; Prof. dr. ir. Jaap Seidell bespreekt de lezing van Steve Allender die gaat over de integrale aanpak/of ‘systeemaanpak’ van obesitas….

Farmacotherapie na bariatrische chirurgie

Dror Dricker gaf een overzicht van (retrospectieve) studies naar farmacotherapie na bariatrische chirurgie. Laura Deden licht een aantal van deze therapiën toe….

GLP-1 receptoren in beeld

Laura Deden vat de presentatie die ze zelf tijdens het congres gaf over het in beeld brengen van GLP-1 receptoren, met als doel beter te begrijpen wat de rol…

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals