Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Onderzoek nieuwe endoscopische maagverkleiningstechniek

Onderzoek nieuwe endoscopische maagverkleiningstechniek

Recentelijk hebben de eerste patiënten in Rijnstate een nieuwe endoscopische maagverkleiningstechniek ondergaan. Deze procedure wordt uitgevoerd in het kader van een wetenschappelijk onderzoek (de GATE trial), waarbij onderzocht wordt wat het effect is van deze maagverkleining op diabetes, in patiënten met overgewicht en diabetes type 2 die insuline gebruiken.

Bij deze maagverkleiningstechniek blijft, in tegenstelling tot een chirurgische maagverkleining, de volledige maag in situ. Tijdens een gastroscopie wordt de maag van binnenuit verkleind door de voor- en achterwand naar elkaar toe te brengen en te hechten. Dit wordt gedaan met behulp van Endomina, een device dat op de endoscoop gemonteerd wordt om hechtingen te plaatsen.

Na deze behandeling ervaren patiënten sneller een verzadigd gevoel, wat leidt tot minder voedselinname en uiteindelijk gewichtsverlies. Daarnaast veranderd de maagontlediging. Hoewel dit effect ook optreedt bij een traditionele maagverkleining, heeft de nieuwe techniek aanzienlijke voordelen. In vergelijking met traditionele bariatrische chirurgie is deze techniek minder invasief en heeft het een lager complicatierisico. Daarnaast is het herstel sneller.

Wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment loopt er in het Rijnstate een randomized controlled trial naar deze endoscopische techniek. Meer dan vijftig patiënten worden geïncludeerd, waarbij de interventiegroep de endoscopische maagverkleining ondergaat, terwijl de controlegroep standaard diabeteszorg krijgt. Naast de effectiviteit van deze procedure, wordt ook onderzocht of de ingreep uitgevoerd kan worden onder sedatie in plaats van algehele anesthesie. Als dat mogelijk is, kan de ingreep plaatsvinden op de endoscopieafdeling in plaats van de operatiekamer. Dit zou het herstel kunnen versnellen en de kosten van de ingreep kunnen verlagen.

Voor meer informatie over deze behandeling of dit onderzoek kunt u contact opnemen via gatetrial@rijnstate.nl. Tevens nodigt het Rijnstate Ziekenhuis u van harte uit om patiënten te verwijzen om mee te doen aan deze studie.

Deel dit bericht:

Zoek