Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Nieuwe website biedt praktische adviezen voor behandeling overgewicht

Nieuwe website biedt praktische adviezen voor behandeling overgewicht

Niet alleen een ongezonde leefstijl kan overgewicht of obesitas veroorzaken, maar ook andere factoren spelen vaak een rol. Om meer zicht te krijgen op de onderliggende oorzaak en een passende behandeling op te starten, heeft het PON heeft een nieuwe website gelanceerd met praktische adviezen en een stappenplan: behandelovergewicht.nl 

Oorzaken overgewicht

De factoren die een rol kunnen spelen bij overgewicht zijn grofweg te verdelen in zeven categorieën: leefstijl, sociaal economisch, psychisch, medicamenteus, hormonaal, hypothalaam en (mono)genetisch syndromaal. Elke oorzaak/factor vraagt om een op die oorzaak/factor toegespitste aanpak. 

Overzichtelijk stappenplan

Wat zijn dan de behandelmogelijkheden voor patiënten met overgewicht (in combinatie met een vergrote buikomvang en/of comorbiditeit) of obesitas? Voor welke patiënten zijn deze wanneer geïndiceerd? De website geeft de belangrijkste praktische informatie die zorgverleners direct kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk. Een overzichtelijk stappenplan met 6 stappen helpt bij een optimale behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas.

Richtlijn, factsheet, webinar

Op behandelovergewicht.nl vindt u bovendien de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Overgewicht en obesitas bij volwassenen’  die het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft gepubliceerd. Er is een factsheet te downloaden met de belangrijkste praktische informatie voor diagnostiek en behandeling van overgewicht en obesitas. Ook kunt u het webinar ‘De nieuwe richtlijn ‘Overgewicht en Obesitas bij volwassenen’ terugkijken.

Alle informatie is bedoeld voor professionals: medici, paramedici en andere hulpverleners uit het medisch domein.

Deel dit bericht:

Zoek