Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Meer inzicht in oorzaken overgewicht

Meer inzicht in oorzaken overgewicht

Voor mensen met overgewicht heeft het ErasmusMC de website checkoorzakenovergewicht.nl gelanceerd met onder meer een digitale vragenlijst. Aan de hand hiervan kunnen patiënten en hun zorgverleners meer inzicht krijgen in de oorzaken van het overgewicht. De vragenlijst is ontwikkeld conform de richtlijn Overgewicht en Obesitas.

De vragenlijst bestaat uit een screening op oorzaken op het gebied van leefstijl, sociale en psychische factoren, medicatie met mogelijke gewichtsverhogende bijwerking en enkele andere belangrijke hormonale en medische oorzaken van overgewicht. Via een algoritme brengt de tool vervolgens in kaart welke van de factoren uit de zeven categorieën bij iemand aanwezig zijn. De tool vertaalt dit naar “rode vlaggen” die in de richting van mogelijke onderliggende oorzaken, bijdragende of in standhoudende factoren wijzen.

De vragenlijst helpt patiënten hun overgewicht beter te begrijpen en kan artsen helpen het overgewicht beter te behandelen.

Deel dit bericht:

Zoek