Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Gewichtsverlies van 15% als behandeldoel bij diabetes type 2

Gewichtsverlies van 15% als behandeldoel bij diabetes type 2

Gewichtsverlies van 15% of meer zou een centraal aandachtspunt moeten worden bij de behandeling van diabetes type 2. Het remt de progressie van diabetes type 2 en leidt bij sommige patiënten zelfs tot diabetesremissie. Hierdoor zal ook het aantal complicaties verminderen. De voorgestelde strategie is gepubliceerd in The Lancet en gepresenteerd tijdens de European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2021.

‘We stellen voor dat bij de meeste patiënten met diabetes type 2 zonder hart- en vaatziekten, de behandelfocus moet liggen op het beheersen van de belangrijkste onderliggende afwijking en oorzaak van de ziekte: obesitas’, zegt co-auteur van deze voorgestelde strategie dr. Ildiko Lingvay, University of Texas Southwestern Medical Center, VS. ‘Dit zou als extra voordeel hebben dat niet alleen de hoge bloedglucosewaarden worden aangepakt, maar ook andere aan obesitas gerelateerde complicaties, zoals leververvetting, obstructieve slaapapneu, osteoartritis, hoge bloeddruk en een verhoogd bloedvetprofiel. Dit draagt bij aan de algehele gezondheid van de persoon en niet alleen aan het beheersen van de bloedglucosespiegel.’

Hoe kan 15% gewichtsverlies worden bereikt?

Op basis van meerdere studies beschrijven de auteurs verschillende interventies waarmee een gewichtsverlies van 15% of meer bereikt kan worden: intensieve leefstijlinterventies, bariatrische chirurgie en verschillende medicamenteuze behandelingen voor gewichtsbeheersing (orlistat, fentermine-topiramaat, naltrexon-bupropion, liraglutide 3,0 mg, semaglutide 2,4 mg en tirzepatide).

Bij welke type patiënt is 15% gewichtsverlies zinvol?

De meeste mensen (40-70%) met diabetes type 2 hebben een of meer kenmerken van insulineresistentie, wat betekent dat hun diabetes waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een toename van lichaamsvet. Co-auteur dr. Priya Sumitran van de Universiteit van Melbourne, Australië zegt: ‘De belangrijkste kenmerken van mensen bij wie het toenemende lichaamsvet een belangrijke bijdrage levert aan diabetes type 2, zijn de aanwezigheid van centrale adipositas, verhoogde middelomtrek, meerdere skin-tags, hoge bloeddruk en leververvetting.’

Wat is er nodig om 15% gewichtsverlies als behandeldoel te implementeren?De auteurs doen een aantal aanbevelingen:

  • aanhoudend gewichtsverlies moet worden opgenomen in de richtlijnen als primair behandeldoel bij mensen met diabetes type 2.
  • gezondheidssystemen moeten zich focussen op de voordelen van het voorkomen van overgewicht, in plaats van vooral bezig te zijn met het behandelen van de gevolgen van overgewicht.
  • medische praktijken moeten worden ingericht op het effectief begeleiden van gewichtsbeheersing bij patiënten met diabetes type 2.
  • gezondheidszorgverleners, vooral degenen die mensen met diabetes routinematig behandelen, moeten worden opgeleid in alle aspecten van de behandeling van obesitas.

Erken obesitas als een ziekte

De auteurs concluderen: ‘Onderken de pathologie van vetweefsel als een belangrijke onderliggende oorzaak van het continuüm van obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Beschouw gewichtsverlies als een hoofddoel van de behandeling van diabetes type 2 en zie dat de metabolische voordelen groter zijn dan alleen de controle van de bloedglucosespiegel. Een dergelijke verandering in de behandeldoelen zou obesitas als een ziekte erkennen met omkeerbare complicaties, en tevens een verschuiving in klinische zorg vereisen.’ De paper ‘Obesity management as a primary treatment goal for type 2 diabetes: time to reframe the conversation’ is gepubliceerd in The Lancet

Bron: Diabetesgeneeskunde.nl

Deel dit bericht:

Zoek