Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Zijn er verschillen in opvoedmethodes bij kinderen met of zonder overgewicht?

Zijn er verschillen in opvoedmethodes bij kinderen met of zonder overgewicht?

Lisanne Arayess had een posterpresentatie tijdens het ECO. Verschillende opvoedmethodes werden onderzocht, met elkaar vergeleken en bekeken welke effecten deze hadden op het gewicht van kinderen.

Lisanne Arayess, arts en PhD student, Maastricht University

Deel dit bericht:

Zoek