Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

10
June
10/06/2024,
19:00
tot 20:00 uur

Webinar ‘De behandeling van obesitas’

Webinar ‘De behandeling van obesitas’

10/06/2024,
19:00
tot 20:00 uur

In dit webinar (van de Nederlandse Obesitas Kliniek) krijgt de huisarts en de praktijkondersteuner meer inzicht in obesitas als chronische ziekte, de determinanten van obesitas en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s. De bestaande richtlijnen in Nederland worden aangestipt, waarbij overlap en discrepanties worden benoemd en hoe dat de praktijk kan beïnvloeden. Er wordt stil gestaan bij de multimodale behandeling van obesitas, die inmiddels bestaat, met aandacht voor obesitasmedicatie die inmiddels voorhanden is en de veiligheid en effectiviteit van metabole en bariatrische chirurgie. Als laatste wordt een inkijkje gegeven in hoe de chirurgische behandeling van obesitas, niet zonder een leefstijlprogramma zou moeten worden aangeboden en uitgevoerd.

Experts

  • Huisarts moderator (naam nog niet bevestigd)
  • Mirjam Lips, internist-endocrinoloog, OLVG Amsterdam & LUMC Leiden
  • Ronald Liem, chirurg, Nederlandse Obesitas Kliniek & Groene Hart Ziekenhuis in Gouda

Doelgroepen

Huisartsen en praktijkondersteuners

Accreditatie (1 punt) in aanvraag bij:

  • KNMG, ABC1 (huisartsen)
  • NVvPO en V&VN (praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

Initiatief

Dit webinar is een initiatief van de Nederlandse Obesitas Kliniek – Het centrum voor patiënten met ernstig overgewicht
De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is in Nederland de grootste en meest gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht. Samen met onze partners, medisch specialisten en professionals lopen wij al sinds 1993 voorop in de behandeling van obesitas. Daarbij staat verandering van levensstijl centraal. Wij willen als Nederlandse Obesitas Kliniek hét centrum zijn voor (morbide) obesitas. De NOK wil patiënten met (morbide) obesitas op een veilige manier behandelen. Op die manier verbeteren we samen de gezondheid van de patiënt, en zijn of haar kwaliteit van leven.
https://www.obesitaskliniek.nl/

Zoek