Rol Partnerschap Overgewicht Nederland bij proeftuin Gezond Gewicht

Prof. dr. Liesbeth van Rossum is voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland, ze vertelt over het uitrollen van het model van deze ketenaanpak naar andere gemeenten en uiteindelijk naar een landelijk model.

Scroll naar top

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals