Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Onderzoek naar argumenten voor en tegen obesitaspreventie in de Nederlandse media.

Onderzoek naar argumenten voor en tegen obesitaspreventie in de Nederlandse media.

Dr. Joreintje Mackenbach werkt aan een project gericht op de preventie van obesitas. Tijdens het congres presenteerde ze een deel van het project, dat zich specifiek richt op de publieke opinie rondom preventie. Er is gekeken naar argumenten voor en tegen beleid gericht op obesitaspreventie en welke van deze argumenten er in de afgelopen 22 jaar in Nederlandse kranten naar voren kwamen en door wie.

Dr. Joreintje Mackenbach-van Es, epidemioloog en universitair docent, Amsterdam UMC

Deel dit bericht:

Zoek