Nieuwe middelen in de strijd tegen obesitas bij jongeren

Is het toekomstmuziek dat ‘volwassen’ obesitasmedicijnen beschikbaar komen voor jongeren met obesitas? Volgens prof. Aaron Kelly, co-director van het centrum voor kinderobesitas van de Minnesota Medical School in de Verenigde Staten zal het niet lang meer duren voordat ook in Nederland nieuwe middelen ingezet kunnen worden. ‘We zien nu al in de Verenigde Staten dat nieuwe medicijnen potentie bieden om obesitas bij kinderen tegen te gaan.’ In zijn presentatie tijdens ECO2022 besprak Kelly de effecten van liraglutide, tirzepatide en fentermine.

Liraglutide
In de studie met liraglutide vielen adolescenten significant meer af met liraglutide (3.0 mg) in combinatie met leefstijlinterventie dan met placebo en leefstijlinterventie. Van de in totaal 125 jongeren in de liraglutidegroep verlaagde het BMI bij 51 deelnemers met meer dan 5%; dit was ook zo bij 20 van de 105 deelnemers in de placebogroep. Een vermindering van de BMI van ten minste 10% werd waargenomen bij respectievelijk 33 jongeren die liralgutide kregen en 9 die placebo kregen. Kelly: ‘Stop je met de medicatie, dan schiet het gewicht weer omhoog. Dit is dus echt voor de lange termijn, net zoals je bloeddrukverlagers ook niet ‘voor even’ neemt.’ Ernstige bijwerkingen waren er niet. Wel was één zelfmoord, maar het was niet waarschijnlijk dat dit veroorzaakt werd door de medicatie.[i]

Recent is de studie afgerond met eenmaal wekelijks semaglutide 2,4 mg bij in totaal 163 adolescenten met overgewicht of obesitas. De resultaten worden binnenkort verwacht.

Tirzepatide
De laatste resultaten met de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide zijn zeer gunstig: in de SURMOUNT-1 studie behaalden volwassen met obesitas of overgewicht tot 22,5% gewichtsverlies.[i] Op dit moment loopt er een studie onder kinderen en en adolescenten met type 2-diabetes die niet goed gereguleerd zijn met metformine of basale insuline of beide (SURPASS-PEDS). De resultaten hiervan worden verwacht in 2027.

Fentermine
Voor jongeren ouder dan 16 jaar is fentermine in de Verenigde Staten sinds 2020 goedgekeurd voor kortdurend gebruik (12 weken). Al langer is een vaste dosiscombinatie van fentermine met onmiddellijke afgifte (PHEN) en topiramaat met verlengde afgifte (TPM) goedgekeurd als aanvulling op een caloriearm dieet en verhoogde lichaamsbeweging voor chronische gewichtsbeheersing bij volwassenen met overgewicht of obesitas. In een studie van 56 weken met adolescenten van 12 tot 17 jaar met obesitas kregen deze jongeren naast leefstijlinterventie ofwel placebo (n=56), of een gemiddelde dosis FEN/TPM (7,5 mg/46 mg; n=54) of de hoogste dosering FEN/TPM van15 mg/92 mg; n=113).[ii] Met beide doseringen FEN/TPM waren er én een statistisch significante vermindering van BMI én gunstige resultaten op triglyceriden en HLD-cholesterol.

Kelly: ‘Leefstijl blijft enorm belangrijk, maar blijft lastig. We zien dat het lichaam als het ware ‘terugvecht’, steeds weer terug wil naar het oude gewicht. Daarom wordt de inzet van de juiste medicatie steeds belangrijker. Heel belangrijk is dat het altijd maatwerk blijft: een persoonlijke behandeling is essentieel.’


1 Aaron S. Kelly, et al. A Randomized, Controlled Trial of Liraglutide for Adolescents with Obesity. N Engl J Med 2020; 382:2117-2128 DOI: 10.1056/NEJMoa1916038
2 Lilly’s tirzepatide delivered up to 22.5% weight loss in adults with obesity or overweight in SURMOUNT-1 | Eli Lilly and Company
3 Aaron S. Kelly, Phentermine/Topiramate for the Treatment of Adolescent Obesity. Published April 30, 2022 DOI:https://doi.org/10.1056/EVIDoa2200014

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via contact@obpl.nl
© 2022 Obesitas Platform
Scroll naar top

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals