Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Kijk het webinar Kind naar Gezonder Gewicht nu terug

Kijk het webinar Kind naar Gezonder Gewicht nu terug

Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas moet passende ondersteuning en zorg beschikbaar zijn. Hoe de integrale aanpak Kind naar Gezonder Gewicht gemeenten hierbij kan helpen, werd op 29 oktober uitgelegd tijdens een webinar.

Ervaringsdeskundigen vertelden hoe zij deze aanpak inzetten om de lokale jeugdgezondheid te verbeteren. U kunt dit webinar nu terugkijken.

Over de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht

Kind naar Gezonder Gewicht is een brede en domeinoverstijgende aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Bij deze aanpak werken professionals uit zorg- als sociaal domein nauw samen omdat vaak meerdere problemen spelen. Een Centrale zorgverlener is vast aanspreekpunt en coördineert de samenwerking tussen de betrokken professionals, het kind en het gezin.

Inhoud van het webinar

Tijdens het webinar kwamen verschillende betrokkenen aan het woord. Zo besprak Centrale zorgverlener Anita Eggenkamp (gemeente Dordrecht) de effecten van de aanpak op de begeleiding van het kind en gezin. Wethouder Songül Mutluer (gemeente Zaanstad) stond stil bij de gemeentelijke overwegingen om met de aanpak aan de slag te gaan en hoe dit aansluit bij andere ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning voor de jeugd. Projectleider Ashley Wevers (gemeente Roermond) ging in op de realisatie en uitvoering en projectleider Moniek Bazuin (gemeente Cuijk) vertelde over het verbinden met bestaande structuren. Adviseur-coach Johan Koehoorn (JOGG) sloot af met een inkijkje in (de aanloop van) een lokale variant.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Deel dit bericht:

Zoek