Integrated care for childhood overweight and obesity: de Nederlandse aanpak

Een op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht of obesitas. Dit is een complex probleem omdat er zoveel factoren van invloed zijn en een enorme uitdaging voor de kinderen zelf en de maatschappij als geheel. Tijdens ECO2022 deelde Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de resultaten van het promotieonderzoek van Sanne de Laat naar de implementatie van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, ofwel de ‘Nederlandse aanpak’. Wat zijn de eerste bevindingen?

Kind naar Gezonder Gewicht
In ’s-Hertogenbosch werken GGD Hart voor Brabant, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de gemeente ’s-Hertogenbosch aan de ontwikkeling en implementatie van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Zij doen dit samen met lokale netwerkpartners, zoals huisartsen en scholen in de wijk. In Kind naar Gezonder Gewicht heeft de jeugdverpleegkundige een belangrijke rol als centrale zorgverlener. De centrale zorgverlener begeleidt kinderen met overgewicht en hun ouders en coördineert de samenwerking met andere professionals.

Nauwe samenwerking
Bijzonder in deze aanpak is de nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als het sociaal domein. Eén centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Samen met andere professionals zetten zij zich in om de gezondheid van het kind te verbeteren. Daarnaast is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven op korte en lange termijn. Denk daarbij aan ondersteuning op het gebied van opvoeding, schulden of andere psychosociale problemen bij het kind en het gezin.

Begeleidingstraject
Kind naar Gezonder Gewicht is opgebouwd uit zes stappen, die het begeleidingstraject overzichtelijk en concreet maken. Kind naar Gezonder Gewicht is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek binnen JOGG. JOGG is een netwerk van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Kwaliteit van leven
Na een jaar follow-up is het nog te vroeg om extra effect aan te tonen van de nieuwe aanpak ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Wel was na drie maanden meer verbetering te zien in de kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht en obesitas in vergelijking met kinderen in de controlegroep.

Het proefschrift kan worden opgevraagd via het secretariaat van Tranzo (tranzo@tilburguniversity.edu)

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via contact@obpl.nl
© 2022 Obesitas Platform
Scroll naar top

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals