Het effect van gezondheidslabels op voedingsmiddelen

Wat is het effect van de zogenoemde gezondheidslabels op levensmiddelen? Met een online experiment onder een representatieve groep van 7218 volwassenen in Groot-Brittannië is onderzocht of de labels helpen ‘gezonde’ keuzes te maken op basis van deze labels op voedingsmiddelen en dranken.

De deelnemers kregen per brief, e-mail en sms een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen met een link naar de online enquête en het experiment. Zij werden verdeeld over vijf groepen: Multiple Traffic Light, MTL; Nutri-Score, N-S; Waarschuwingslabel, WL; Positieve Keuze vinkje, PC; geen labelcontrole (zie tabel). Voor zes voedsel- en drankproducten (pizza, drankjes, gebak, chips, yoghurt, ontbijtgranen) werden drie verschillende soorten labels gemaakt, variërend in gezondheid. De deelnemers werd gevraagd om deze drie productafbeeldingen te rangschikken in volgorde van gezondheid.

Helpende labels

Alle FOPLs waren effectief: ze hielpen de deelnemers de producten correct te rangschikken op basis van gezondheid in deze grote representatieve Britse steekproef. De grootste effecten werden gezien voor N-S, gevolgd door MTL.

Beleidsbeslissingen

Deze studie toont aan dat FOPLs effectief kunnen zijn om de kennis van de gezondheid van producten in een grote representatieve Britse steekproef te verbeteren. Het N-S-label had het grootste effect op de kennis, op de voet gevolgd door MTL- en vervolgens WL-labels. Pc-labels hadden het minste effect, maar alle labels waren effectiever dan de no label-controle. Deze studie levert belangrijk bewijsmateriaal over FOPL en kan helpen bij toekomstige beleidsbeslissingen.

De volledige studie is hier te downloaden.

Voorbeeld van de ontbijtgranenproducten die worden gebruikt voor het experiment, met de bijbehorende labels (Front of Pack Labels – verpakkingslabel)
  1. Packer et al. Assessing the Effectiveness of Front of Pack Labels: Findings from an Online Randomised-Controlled Experiment in a Representative British Sample. Nutrients 13(3):900 March 2021. DOI:10.3390/nu13030900
Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via contact@obpl.nl
© 2022 Obesitas Platform
Scroll naar top

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals