E-learning ‘Highlights van het European Congress on Obesity 2023’

E-learning ‘Highlights van het European Congress on Obesity 2023’

E-learning ‘Highlights van het European Congress on Obesity 2023’

In deze e-learning komen een aantal hoogtepunten aan bod van het ‘European Congress on Obesity’ (ECO, 17-20 mei 2023, Dublin).
Er is aandacht voor het patiëntperspectief, de medicamenteuze behandeling en behandelen op basis van fenotypering.
Meerdere experts bespreken de belangrijkste wetenschappelijke actualiteiten van het ECO congres en de doorvertaling naar de Nederlandse praktijk.

Log in om deze e-learning te volgen!

Deel dit bericht:

Werkwijze

Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd.

Accreditatie