Video

Wat houdt ketenaanpak nou daadwerkelijk in?

Hoe gaat de ketenaanpak ervoor zorgen dat mensen met overgewicht en obesitas beter begeleid worden?  Prof. Dr. Liesbeth van….

Rol van de overheid in de ketenaanpak van obesitas en overgewicht

De rol van de overheid is vooral die van verbinder; degene die alle partijen bij elkaar haalt. Maar daar….

De rol van zorgprofessionals in de ketenaanpak

Sven de Langen pleit voor meer samenwerking in de wijk, om zo meer maatwerk te kunnen bieden aan de….

Landelijk basismodel voor ketenaanpak aanpak obesitas en overgewicht

Het landelijk basismodel voor de ketenaanpak van obesitas en overgewicht bij volwassenen zou volgend jaar gereed moeten zijn. Dr…..

Communicatie van de gemeente Rotterdam met de zorgprofessionals

Rotterdam is gestart met de wijk-preventie-keten. Sven de Langen legt uit hoe dit er voor moeten zorgen dat het….

Waarom is een ketenaanpak zo belangrijk in de aanpak van overgewicht en obesitas

Claudia Bolleurs is als projectmanager vanuit het PON bij de totstandkoming van de ketenaanpak betrokken geweest. Waarom is de….

Introductie proeftuin Gezond Gewicht Gemeente Rotterdam

Monique Liet is vanuit Gemeente Rotterdam projectverantwoordelijk voor de proeftuin Gezond Gewicht. Zij vertelt wat de proeftuin in Rotterdam….

Rol Partnerschap Overgewicht Nederland bij proeftuin Gezond Gewicht

Prof. dr. Liesbeth van Rossum is voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland, ze vertelt over het uitrollen van het….

Hoe zou de eerste lijn kunnen bijdragen aan een succesvolle ketenpak?

Aangezien mensen met gezondheidsklachten zich vaak als eerste melden bij de huisarts of praktijkondersteuner, heeft de eerste lijn een….

Introductie Partnerschap Overgewicht Nederland

Dr. Karen Freijer is algemeen manager van het PON, zij licht toe wat het PON is en doet én….

Relatie obesitas en COVID-19

Psychologische gevolgen

Scroll naar top

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals