Deze website is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

Aanpassing vergoedingsvoorwaarde liraglutide (Saxenda®) per 1 juli 2022

Aanpassing vergoedingsvoorwaarde liraglutide (Saxenda®) per 1 juli 2022

De inzet van liraglutide (Saxenda®) kan per 1 juli 2022 alleen overwogen worden indien een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling Dit is de uitkomst van overleg tussen het Zorginstituut Nederland (ZINL), het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Deze aanpassing vindt plaats zodat de vergoeding beter aansluit bij de van kracht zijnde richtlijn, de Zorgstandaard 2010. Er zijn nog geen erkende intensieve GLI (GLI+) programma’s voorhanden, en daarom wordt in dezen de inzet van obesitas medicatie gekoppeld aan de in de Zorgstandaard Obesitas 2010 geldende voorwaarde bij een erkend GLI programma.

Voor verdere toelichting en antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent dit medicijn, zie de Q&A over de vergoeding van liraglutide bij obesitas.

Patiënten die dit medicijn al hebben voorgeschreven gekregen kunnen bij uitzondering doorgaan met dit medicijn vanuit de basisverzekering. Alleen voor (nieuwe) personen die vanaf 1 juli 2022 dit medicijn krijgen voorgeschreven, geldt de aangepaste vergoedingsvoorwaarden, zoals boven beschreven.

Deel dit bericht:

Zoek