Webinarserie Obesitas&

Webinarserie Obesitas&

De obesitaspandemie is al decennia gaande en lijkt voorlopig helaas niet af te zwakken. De ziektelast van deze chronische ziekte is groot en gaat gepaard met immense gevolgen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. In theorie blijft namelijk vrijwel geen orgaansysteem bespaard van de nadelige gezondheidseffecten van overgewicht. Dit maakt het in de praktijk latig om de volle impact van obesitas te overzien.

In de webinarserie Obesitas& gaan we per specialisme de diepte in omtrent de invloed van obesitas op gezondheid en ziekte. In deze interactieve sessies zullen verschillende prominente sprekers onder leiding van moderator dr. Mesut Savas de belangrijkste aspecten de revue laten passeren.

Obesitas& Psychiatrie

Maandag 23 mei, 20:00 – 21:00 uur
Prof. dr. Wiepke Cahn

Psychofarmaca en gewichtstoename
Bijna alle medicijnen die we in de psychiatrie voorschrijven hebben als bijwerking gewichtstoename. De oorzakelijke factoren en behandelopties van deze door medicatie geïnduceerde gewichtstoename zullen worden besproken.

Psychologische effecten van obesitas
Bij mensen met obesitas hebben vaker last van psychische problemen. Niet alleen kunnen deze in verband worden gebracht met de oorzaak van de obesitas b.v. eetstoornis of PTSS, maar tevens zien we dat de psychologische effecten van obesitas, zoals schaamte en laagzelfbeeld onderhoudend kunnen zijn. In deze workshop zal de samenhang van al deze  factoren (genen, omgeving, medicatie, psyche, soma) worden besproken.

Obesitas& Gynaecologie

Donderdag 9 juni, 20:00 – 21:00 uur
Dr. Sander Galjaard

Obesitas is een factor die tijdens een vrouwenleven op meerdere momenten een invloed kan uitoefenen. Deze rol tijdens de adolescentie, vruchtbare periode, zwangerschap en post-menopauze zal in  vogelvlucht met kans voor vragen en discussies worden toegelicht.

Obesitas& Cardiologie

Donderdag 20 september, 20:00 – 21:00 uur
Tamara Aipassa  

Obesitas speelt een grote rol binnen het vakgebied van de cardiologie. Zo hebben bijna alle niet-aangeboren cardiale afwijkingen een oorzakelijke relatie met obesitas. Dit betekent logischerwijs dat de behandeling van obesitas tevens behandeling is van enkele cardiale aandoeningen. Daarnaast speelt obesitas een niet te missen rol binnen de cardiale diagnostiek.

Tijdens dit webinar zullen we dieper ingaan op de invloed van obesitas op het ontstaan, diagnosticeren en behandelen van drie cardiale aandoeningen, die ieder van ons kan tegenkomen in de dagelijkse praktijk: atriumfibrilleren, diastolisch hartfalen en coronairlijden.

Obesitas& Chirurgie

Najaar 2022

Spreker nog te bevestigen 


KLIK HIER OM AAN TE MELDEN

Het besloten deel van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount of met uw BIG-nummer

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals