Live webinar: ‘De rol van de huisarts(praktijk) in de aanpak van overgewicht en obesitas’

Dinsdag 13 april 2021, 20:00-21:00 uur


Accreditatie 1 punt door:

  • ABC-1 (huisartsen), NVvPO (praktijkondersteuners)
  • V&VN (praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners): nog in aanvraag

Programma

20:00 Welkom door Partnerschap Overgewicht Nederland
Dr. Karen Freijer, voedingskundige/diëtist (voedingseconoom) en algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

20:00-20:30 Onderliggende en bijdragende/in standhoudende factoren van overgewicht en obesitas: het stappenplan behandeld aan de hand van casuïstiek  
Prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar Obesitas en Stress, Erasmus MC Rotterdam
Dr. Karen Freijer, voedingskundige/diëtist (voedingseconoom) en algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

20:30-20:40 Discussie
Beantwoording vragen deelnemers

20:40-21:00 De rol van de huisarts in de aanpak van overgewicht en obesitas
Interview met:
Prof. dr. Pim Assendelft, huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde Radboudumc Nijmegen.
Prof. Assendelft is voorzitter van de Landelijke Adviesraad Huisartsen van Partnerschap Overgewicht Nederland
Drs. Marieke Hoefman, huisarts met aandachtsgebied preventie en persoonsgerichte zorg
Mw. Hoefman heeft vorig jaar namens Regionale Huisartsen Organisatie Onze Huisartsen te Arnhem een nascholing (webinar) voor huisartsen georganiseerd over overgewicht/obesitas (i.s.m. PON)

21:00 Afsluiting
Dr. Karen Freijer

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het PON

Partnerschap Overgewicht Nederland

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Lees verder op www.partnerschapovergewicht.nl

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via contact@obpl.nl
© 2021 Obesitas Platform
Scroll naar top

Deze website is primair bedoeld voor zorgprofessionals